0908.442.592

0908.501.820

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH KINGFISHER LOGISTICS

Địa chỉ: 23 đường số 5, cư xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: ( 84 - 8) 6258 1852

Fax: ( 84 - 8) 6294 7902

Email: info@kfl.com.vn

Website: kfl.com.vn