0908.442.592

0908.501.820

Dịch vụTHỦ TỤC HẢI QUAN

  • vnaccs.jpg DỊCH VỤ HẢI QUAN CHUYÊN NGHIỆP
    Kingfisher Logistics chúng tôi cung cấp dịch vụ khai thuê hải quan, thay mặt cho khách hàng thực hiện các thủ tục, dịch vụ khai báo hải quan điện tử, áp mã số HS code hàng hóa, áp giá thuế, dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác… Chúng tôi cũng làm thủ tục xin cấp chứng thư kiểm dịch thực vật, động vật, thủ tục chiếu xạ, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm cho hàng hoá xuất nhập khẩu.
     
     
    Chi tiết
    1