0908.442.592

0908.501.820

Dịch vụVẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

  • 07-01-2015%2010-38-03%20SA.png Dịch vụ vận tải đường bộ trong nước và quốc tế

    Vận tải hàng hóa bằng đường bộ hình thức vận tải phổ biến và thông dụng nhất trong các loại hình vận tải. Loại hình vận tải này có những ưu điểm nổi bật là sự tiện lợi, tính cơ động và khả năng thích nghi cao với các điều kiện địa hình, có hiệu quả kinh tế cao trên các cự li ngắn và trung bình

    Chi tiết
    1